Gửi tiết kiệm Eximbank

Eximbank nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Quý khách bằng đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ. Trong thời gian Eximbank giao dịch, Quý khách hàng có thể gửi và rút tiền bất kỳ lúc nào.

  • Tiện ích sản phẩm:
   Thẻ tiết kiệm Eximbank được thanh toán bất kỳ Chi nhánh/ Phòng giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc.
   Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng đi du lịch và học tập ở nước ngoài.
   Được cầm cố, bảo lãnh để vay vốn ngân hàng.
   Dùng để ký quỹ phát hành thẻ tín dụng quốc tế.
   Khi đến hạn, nếu người gửi tiền không đến lãnh hoặc không có yêu cầu gì khác, Eximbank sẽ tự động nhập lãi vào gốc vốn và kéo dài thêm kỳ hạn mới.
   Khi chưa đến ngày đáo hạn, nếu cần Quý kháchh có thể rút trước hạn hoặc cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn tại ngân hàng.
   Khi đến đúng ngày đáo hạn, khách hàng được phép nộp thêm vào thẻ tiết kiệm đó mà không cần phải làm thẻ mới lại.
   Đối với thẻ tiết kiệm ngoại tệ theo yêu cầu của người gửi tiền, Eximbank sẽ sử dụng các công cụ trên thị trường tài chính để chuyển đổi sang ngoại tệ khác.
  • Phương thức trả lãi:
   Lãi của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được trả trước, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cuối kỳ hoặc theo thoả thuận với Eximbank.
  • Lãi suất: dựa vào lãi suất hiện hành của Eximbank (tại đây).
  • Số dư tối thiểu:
  • Đối tượng và điều kiện gửi tiết kiệm:
   Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam là các cá nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
   Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ là các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cư trú.
   Các cá nhân người Việt Nam và nước ngoài có đủ từ 18 tuổi trờ lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo qui định của pháp luật.
  • Hồ sơ và thủ tục gửi tiền:
   Khi khách hàng giao dịch lần đầu:
   – CMND/ hoặc Passport còn hiệu lực.
   – Khách hàng trực tiếp đến Eximbank gặp nhân viên giao dịch để làm thủ tục gửi tiền (theo mẫu eximbank) và nhận thẻ tiết kiệm từ giao dịch viên.
   Khi khách hàng giao dịch từ lần thứ 2:
   – Khi Quý khách hàng có nhu cầu rút tiền: Khách hàng phải mang theo CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trực tiếp đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc đến giao dịch. Có thể ủy quyền cho người khác rút tiền.
   – Khi Quý khách hàng có nhu cầu gửi tiền vào: Khách hàng có thể trực tiếp hoặc nhờ người thân đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịchnào của Eximbank trên toàn quốc gửi tiền.
  • Thủ tục uỷ quyền thẻ tiết kiệm:
   Ủy quyền không thực hiện tại Eximbank: Giấy ủy quyền phải có xác nhận của công chứng nhà nước hoặc chính quyền địa phương theo qui định.
   Ủy quyền được thực hiện tại Eximbank: Chủ thẻ tiết kiệm và người được ủy quyền mang thẻ tiết kiệm và CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đến Eximbank làm thủ tục, không cần phải công chứng.
  • Liên hệ: Mr. Huy 0984 247 270