Vay tín chấp theo hoá đơn điện nước

Vay tín chấp theo hoá đơn điện nước là một hình thức vay không tài sản đảm bảo. Hạn mức tín dụng được cấp dựa trên hoá đơn tiền điện trung bình 3 tháng của khách hàng. Nguồn thu của khách hàng có thể chứng mình bằng hình thức đi làm hưởng lương ở công ty hoặc tự kinh doanh ở nhà.

 • Yêu cầu:
  Hoá đơn điện mỗi tháng từ 150 ngàn trở lên (lấy 3 tháng gần nhất).
  Trên 20 tuổi.
  Có thu nhập ổn định.
 • Hồ sơ bao gồm:
  CMND/Passport.
  Hộ khẩu/ KT3/ Giấy tạm trú.
  Hoá đơn điện 3 tháng gần nhất.
  Thông tin chứng minh nguồn thu.
 • Liên hệ: Mr. Huy 0984 247 270.